Realitní rádce

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci nově kupující

Zatímco doposud byl poplatníkem daně z nabytí nemovité věci prodávající, s účinností od 1. listopadu 2016 dochází ke změně a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude vždy kupující. Sazba daně z nabytí nemovité věci zůstává v nezměněné výši 4 %.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Nevyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nemovitosti se prodávající vystavuje velkým právním i majetkovým škodám:

  • Nevyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nemovitosti se prodávající vystavuje pokutě až do výše 100.000,- Kč a právnická osoba se vystavuje pokutě až do výše 200.000,- Kč.
  • Nevyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nemovitosti se prodávající zároveň vystavuje možnosti rozporovat zakoupení nemovitosti kupujícím, kterému se tím umožňuje odstoupit od kupní smlouvy na základě nesplnění zákonných povinností vůči kupujícímu. Kupující se pak může až do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy odvolat či ji označit za částečně či úplně neplatnou a od kupní smlouvy odstoupit.
  • Nevyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nemovitosti zároveň prodávající neúmyslně snižuje cenu nemovitosti.


Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1.1.2013 každý vlastník budovy při jejím prodeji. Vlastník budovy je tak povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro jeho předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, kde je povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy.

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100.000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Právnická osoba – podnikatel se vystavuje pokutě až do výše 200.000,- Kč.

Jestliže vlastník objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i možnost rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy kupujícím, který se může pokusit odstoupit od kupní smlouvy na základě nesplnění zákonných povinností vůči kupujícímu, a to až do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy. Zároveň má kupující právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

 

Bezpečná úschova kupní ceny

Bezpečnou úschovu RE/MAX zajišťují pouze advokátní kanceláře splňující podmínky bezpečnosti úschov stanovené centrálou RE/MAX nebo banky. Podmínkou k tomu, aby advokátní kancelář mohla zajišťovat úschovy pro síť RE/MAX, je povinnost splnit řadu parametrů, k nimž se smluvně zaváže. Parametry bezpečné úschovy minimalizují riziko zpronevěry, mj. vylučují, aby úschovy poskytoval samostatný advokát (ve všech známých případech zpronevěry úschov vždy figuroval samostatný advokát nebo notář). Přehled advokátních kanceláří, které se zavázaly dodržovat pravidla RE/MAX platná pro úschovu kupních cen a manipulaci s prostředky klientů RE/MAX, a podrobné podmínky bezpečnosti úschovy peněžních prostředků smluvně garantované uvedenými advokátními kancelářemi naleznete na www.remax-czech.cz.

 

Příprava nemovitosti na prodej a profesionální fotografie nemovitosti

Připravte svou nemovitost na prodej, protože nemovitosti, které byly na prodej připravené a profesionálně nafocené, se prodají za vyšší cenu a podstatně rychleji než nemovitosti nepřipravené. Požadujte po svém realitním makléři kvalitní přípravu nemovitosti na prodej a vyhotovení profesionálních fotografií vaší nemovitosti.

 

Fotografie prodávají. To není fráze, to je fakt.